Udvælgelsesregler

Vi håber på mange numre..

hvilket kræver regler for udvælgelsen.

 

Regler for revynumrene og deres udvælgelse til DM i REVY 2010

  • Der foretrækkes numre med en længde på under 4 min., og nummeret må max. være 5½ min. Hvis det indsendte nummer er over denne længde, skal der fremsendes en beskrivelse om hvordan nummeret kan/vil blive afkortet, ellers vil det blive afvist.
  • Hvis nummeret er fremført med meget lokalt stof, men ønskes omskrevet til et bredere publikum, skal dette anføres/beskrives ved tilmeldingen.
  • Hver revy kan maximalt tilmelde 3 numre. Det bør være numre, der er opført ved lokalrevy i 2009 eller 2010.
  • Nummeret skal indsendes på DVD – kun det ene nummer på DVD'en (ikke hele forestillingen)
  • Nummeret skal være skrevet og fremført af amatører (altså personer som ikke har revyarbejde, som deres hovederhverv).
  • Er der musikledsagelse til nummeret må det gerne være nyskrevet musik, men det er dog også tilladt at ”genbruge” kendte kompositioner.
  • Musikledsagelse sker med Revyfestivalen 4-mands orkester (egne musikere kan kun benyttes, hvis de indgår i nummeret og i øvrigt er med på scenen). Forudindspillet musik på CD kan i særlige tilfælde evt. benyttes.
  • Ved tilmelding, fra skriver tekstforfatter/komponist/skuespillere mv. retten til vederlag i forbindelse med fremførelsen på Dansk Revyfestival, optagelse på DVD og evt. udsendelse på kommercielt fjernsyn.

Under forudsætning af at ovennævnte er overholdt vælger ”Udvælgelseskomiteen” de deltagende numre ud fra følgende kvalitetskriterier:

 

Originalitet/Idé/Nytænkning/Tekster/Skuespilspræstationer/Fremførelse og så gør det jo ikke noget, hvis det samtidigt er morsomt.

 

Dog ønsker Dansk revyfestival at DM i REVY 2010 skal afspejle revytraditionen i hele Danmark med størst mulig geografisk spredning af de deltagende amatørrevyer. Derfor tilstræbes det (hvis muligheden er tilstede) at alle tilmeldte revyer får mindst ét nummer udvalgt til fremførelse, og alt flest mulige genre bliver repræsenteret*).

 

Hvis et nummer bliver udvalgt, skal der efterfølgende fremsendes et Infoskema med fuldstændige oplysning på tekstforfatter, komponist og skuespillere (antal headsets), samt noder på den/de brugte melodier med angivelse af ønsket toneart.

Der er ikke mulighed for suffli.

Revyen medbringer selv de nødvendige rekvisitter og kostymer til nummeret, samt evt. sminke (Revyfestival stiller professionelle sminkører gratis til rådighed)

Ønsker om specialeffekter (røgmaskine ect.) skal anføres ligeledes i Infoskemaet.

 

Udvælgelseskomiteen fastlægger desuden numrene i de 2 semifinaler og disses rækkefølge, så der bedst muligt sikres nogle gode, helstøbte forestillinger.

 

Udvælgelseskomiteen består af:

Jytte Timmermand, instruktør, Vejle

Lasse Holy, kapelmester, Horsens

Peer Ødegaard, tekstforfatter, Juelsminde

Erik Vestergaard, formand for Dansk Revyfestival

 

*) Ved DM i REVY 2008 var der deltagelse af 31 revyer (i 2007 var der 19 revyer), som tilsammen havde 49 numre med (25+24 i hver semifinale). Der påregnes ca. det samme antal i år, men skulle tilmeldingen blive væsentlig større, vil det være muligt, at forlænge 1. semifinale (fredag aften) med en 3. akt, så der bliver plads til i alt ca. 60 numre. Finaleforestillingen bliver på 18 – 20 numre (6 stk. udvalgt af publikum og resten af dommerpanelet)

 

Vedtaget af bestyrelsen i Dansk Revyfestival

Den 15. marts 2010

Dansk Revyfestival

Skovbrynet 43
7130 Juelsminde
Tlf.: 4258 8000
E-mail

Info:

CVR nr.: 2986 5140
Pengeinstitut: Den Jyske Sparekasse
Konto: 8133-0002861445

MobilePay: 84880

©2023 Dansk Revyfestival. All Rights Reserved. Design by Sofahygge.

Search