Det startede ved en julefrokost

Sådan skriver Norsk Revyfestival selv om historien

"Under et juleselskap på Mørkved i 1985 fikk de to bygdetullingene Andreas Romstad Mørkved og Lornts Mørkved, en ide som senere skulle få dramatiske konsekvenser for landets fremtidige revyhistorikk, og kanskje ikke minst for den lille bygda, Høylandet!

Etter mye møysommelig og tidkrevende arbeid fra karene Mørkved fikk den første landsdekkende revyfestivalen se dagens lys en sommerdag i 1987. Her ble to sangertelt sydd sammen og plassert på en grusbane, og i disse fasilitetene gjøglet til sammen 20 revygrupper under håloinnsola for senere å campere på en nærliggende åker med gitaren under armen til den lyse morgen.

Dansk RevyfestivalOg slik har det fortsatt, år etter år, i snart 20 år! Selv om omfanget av deltakende revygrupper og publikumstilstrømningen har økt dramatisk i løpet av disse årene er det vesentligste ved Norsk Revyfestival fortsatt inntakt, nemlig varmen, samholdet og gleden over å skape latter og inspirasjon. Når vi i dag skriver året 2005, konkurrerer hele 100 grupper fra Finnmark i Nord til Agder i Sør om gjeve priser i det som etter hvert har blitt et NM i revy.

Annet hvert år deltar nærmest 900 av de 1255 innbyggerne i bygda på dugnad der de legger ned totalt 17.000 dugnadstimer for at deltakerne og nærmest 20.000 publikummere skal få en best mulig revyopplevelse.

I dag fremstår festivalen som et av landets ledende kulturarrangementer sommerstid, og landsdelen Namdalen er i ferd med å registrere en rekke synergieffekter som klart springer ut fra revyriket Høylandet."

Dansk Revyfestival

Skovbrynet 43
7130 Juelsminde
Tlf.: 4258 8000
E-mail

Info:

CVR nr.: 2986 5140
Pengeinstitut: Den Jyske Sparekasse
Konto: 8133-0002861445

MobilePay: 84880

©2024 Dansk Revyfestival. All Rights Reserved. Design by Sofahygge.

Search