Udvælgelsesregler 2024


Regler for revynumrene og deres udvælgelse til DM i REVY 2024

  • Der foretrækkes numre med en længde på under 4 min., og nummeret må max. være 5½ min. Hvis det indsendte nummer er over denne længde, skal der fremsendes en beskrivelse om hvordan nummeret kan/vil blive afkortet, ellers vil det blive afvist.
  • Hvis nummeret er fremført med meget lokalt stof, men ønskes omskrevet til et bredere publikum, skal dette anføres/beskrives ved tilmeldingen.
  • Hver revy kan maximalt tilmelde 3 numre (+ shorty). Det bør være numre, der er opført ved jeres egen revy i de seneste år.
  • Nummeret skal indsendes på DVD/USB eller via YouTube-link - kun et nummer på hver DVD (ikke hele forestillingen)
  • Nummeret skal være fremført af amatører (altså personer som ikke har revyarbejde, som deres hovederhverv). Teksten kan være fra en professionel tekstforfatter, men må ikke have været opført i en af de professionelle revyer eller vist på TV, Facebook eller YouTube.
  • Er der musikledsagelse til nummeret må det gerne være nyskrevet musik, men det er også tilladt at "genbruge" kendte kompositioner.
  • Musikledsagelse sker fortrindsvis med DMiREVY-orkesteret, (egne musikere kan evt benyttes, - skal aftales individuelt). Forudindspillet musik på CD/USB-stik kan   evt. benyttes.(f.eks. ved dansenumre)
  • Ved tilmelding fraskriver tekstforfatter/komponist/skuespillere mv. retten til vederlag i forbindelse med fremførelsen ved DM i REVY, optagelse på DVD og evt. udsendelse på kommercielt fjernsyn.

Under forudsætning af at ovennævnte er overholdt vælger "Udvælgelseskomiteen" de deltagende numre ud fra følgende kvalitetskriterier: Originalitet/Idé/Nytænkning/Tekster/Skuespilspræstationer/Fremførelse ....og så gør det ikke noget, hvis det samtidig er morsomt.

Dog ønskes det, at DM i REVY 2024 skal afspejle revytraditionen i hele Danmark med størst mulig geografisk spredning af de deltagende lokalrevyer. Derfor tilstræbes det (hvis muligheden er til stede) at alle tilmeldte revyer får mindst ét nummer udvalgt til fremførelse, og alt flest mulige genre bliver repræsenteret i forhold til de kategorier, der "kæmpes" i.

Hvis et nummer bliver udvalgt, skal der efterfølgende fremsendes et infoskema med fuldstændige oplysning på tekstforfatter, komponist og skuespillere (antal headsets), samt  evt. noder på den/de brugte melodier med angivelse af ønsket toneart. Bemærk: Der er ikke mulighed for suffli. Infoskemaet skal også indeholde oplysninger om den/de "Nummersponsor", der tilknyttes nummeret.

Revyen medbringer selv de nødvendige rekvisitter og kostumer til nummeret, samt evt. sminke, parykker mv. (DM i REVY stiller professionelle sminkører gratis til rådighed). Ønsker om specialeffekter (røgmaskine ect.) skal ligeledes anføres i infoskemaet og forsøges, såvidt det er muligt, efterkommet.

Udvælgelseskomiteen består af:
Erik Vestergaard (formand i Dansk Revyfestival)
Jan K. Larsen
(kunstnerisk leder af DMiREVY 2022)
Sune Krintel (kapelmester ved DMiREVY 2022)
+ yderlig 1-3 personer (offentliggøres senere)

Der udvælges ca. 35 revynummer, som deltager i  finaleshowet.

Udvælgelseskomiteen sætter rækkefølgen til kvalifikationsshowet og finalen, så der bedst muligt sikres nogle gode, helstøbte forestillinger.

Dansk Revyfestival

Skovbrynet 43
7130 Juelsminde
Tlf.: 4258 8000
E-mail

Info:

CVR nr.: 2986 5140
Pengeinstitut: Den Jyske Sparekasse
Konto: 8133-0002861445

MobilePay: 84880

©2024 Dansk Revyfestival. All Rights Reserved. Design by Sofahygge.

Search